Egy napos osztálykirándulások

Alap- és középfokú oktatásban résztvevő iskolai osztályok és diákcsoportok részére ajánlott programok

Az Aggteleki-karszt védett természeti értékeinek és Jósvafő kulturális örökségének bemutatása egy napos osztálykirándulás keretében

Alap- és középfokú oktatásban résztvevő iskolai osztályoknak és diákcsoportoknak szervezett egy napos osztálykirándulást – mint nagyszerű iskolán kívüli tanulásszervezési lehetőséget – a közoktatásban oktató-nevelő munkát végző, gyakorló osztályfőnökök és pedagógusok figyelmébe ajánljuk.

A nap teljes és részletes programajánlata:

1. Érkezés a Baradla-barlang Vörös-tói Látogatóközpontjához – 9.00 és 10.00 között

Érkezés különjárati autóbusszal a Jósvafő és Aggtelek települések között kb. félúton található, Baradla-barlang Vörös-tói Látogatóközpontjához, vagy leszállás a Miskolcról 7.08-kor induló vonathoz csatlakozó, Jósvafő-Aggtelek vasútállomásról Aggtelek felé közlekedő menetrendszerinti autóbuszról (9.00). A Látogatóközpontban találkozás a bázishely munkatársával, majd készülődés a barlangtúrára. (A különjárati autóbusz a barlangtúra végén a jósvafői kijáratnál várja a csoportot.)

2. Barlangtúra a Baradla-barlang Vörös-tói (jósvafői) szakaszán – hossza: 2,3 km, időtartama: 2 óra

A Baradla-barlang Vörös-tói bejáratától a jósvafői végponti kijáratig tartó barlangtúra a korszerűen kiépített tágas főágon, a Styx-patak medre mentén halad, érintve hazánk legmagasabb állócseppkövét, a 19 m magas Csillagvizsgálót, valamint a barlang legnagyobb termét, az ún. Óriások-termét, ahol zenehallgatásra is sor kerül.

A barlanglátogatás során a diákok megismerkedhetnek a felszín alatti karsztjelenségekkel, a barlangok kialakulásával, a cseppkőképződés folyamatával, a víz barlangon belüli útjával és teljes körforgásával, a cseppkövek főbb fajtáival és színvilágával, az időtényező barlang- és kőzetképződésben betöltött szerepével, a nevezetes cseppkőképződményekkel, valamint megtapasztalhatják a barlangban lévő abszolút sötétet is.

3. Szabadprogram és/vagy táplálkozás a Baradla-barlang jósvafői végponti kijáratánál, a Tengerszem Szálló alatt található erdei játszótéren – időtartama: 30-60 perc

Az erdei játszótéri szabadprogram a diákokban – az utazás és a barlangtúra kötött keretei között – kialakuló „feszültségek” levezetése közben segít ráhangolódni a helyszínre és a további felszíni programokra. Itt kínálkozik lehetőség táplálkozásra is.

4. Vezetett felszíni geológiai, természetismereti és kultúrtörténeti túra Jósvafőre, a „források és barlangok völgyébe” – hossza: 1,5 km, időtartama: 1,5-2 óra

A település és közvetlen környékének bemutatása a karsztfelszín élő és élettelen természeti értékeinek, ill. az ember által létrehozott kulturális örökség bemutatóhelyeinek felfűzésével kialakított túraútvonalon történik.

A Jósvafői falutúra bemutatóhelyei: Erdei játszótér – Baradla Rövid-Alsó-barlang és Jósva-forráscsoport – Tengerszem-tó – Malomárok – Nyitott Szín – Református temető (kilátópont) – Harangtorony és fejfás emlékpark – Református templom – Kúria Hucul Lovasbázis (hucul lovak bemutatása) – Ófalui-főtér (Tájház előtti tér) – Tájház

Jósvafő, az Aggteleki Nemzeti Park műemléki jelentőségű, központi települése a Jósva, Kecső, Kajta és Tohonyapatakok összefolyásánál, erdő borította sziklás hegyoldalak által körülzárt völgyben található. A falu földrajzi fekvésével, kiváló természeti adottságaival, barlangjaival, az e vidékre jellemző hagyományos paraszti életformát elénk táró tájházával, a századelőn épült népi lakóházaival és gazdasági épületeivel, valamint ipar- és kultúrtörténeti emlékeivel jellegzetes hangulatot áraszt.

A települést övező táj arculatát elsősorban a mészkő alapkőzet és annak lepusztulásával, mállásával kapcsolatos folyamatok az ún. „karsztjelenségek” határozzák meg. A szembeötlően változatos karsztfelszín mai képét a fizikai, kémiai és biokémiai természetes hatásokon túl az emberi tevékenység is formálta (erdőirtás, faszénégetés, mészégetés, földművelés, állattartás). Az itt élő emberek a sekély, erősen agyagos, köves karszttalajon is kialakították azokat a területeket, ahol gabonát, szálastakarmányt, szőlőt és gyümölcsöt termeltek, ill. legeltettek.

Az egykori Gömör-Tornai-karszt (a trianoni határvonás óta Aggteleki-karszt) ősidők óta magán viseli az emberi jelenlét nyomait. Napjainkban a karszt lassan elnéptelenedő, aprófalvas településein fennmaradt kultúrtörténeti értékek (templomok, fejfás temetők, a hagyományos paraszti életformát és gazdálkodást bemutató népi lakóházak és gazdasági épületek, a helyi kézműves- és kisipar maradványait őrző ipartörténeti emlékek) idézik fel leginkább az elmúlt idők társadalmi-gazdasági viszonyait.

5. „Ember a karszton” bemutató program – időtartama: létszámtól függően 2-3 óra

A programon résztvevő iskolai osztályok korosztálytól, létszámtól és választástól függően 8-10 fős csoportokban, 30-35 perces váltásokban, forgószínpad-szerűen vehetnek részt az alábbi foglalkozásokon:

 • gasztronómiai bemutató keretében hagyományos krumplilángos készítés és kóstolás a Nyitott Színben (A diákok aktív, cselekvő részesei lehetnek a hagyományos módon és hagyományos eszközök segítségével megvalósuló helyi ételkészítésnek, amit a foglalkozás végén természetes táplálékként el is fogyaszthatnak.),
 • helyi lovas fogattal kocsizás a faluban,
 • a tájház megismerése „Múlt-fürkész” felfedező kvízjáték keretében,
 • természetismereti játék a Tájház kertjében
 • a település megismerése „Jósvafő-fürkész” felfedező kvízjáték keretében,
 • élő falusi parasztporta megtekintése, háziállatok bemutatása és
 • lábáztatás a Jósva-patakban

A program központi helyszíne Jósvafő ófalui része. A Tájház látogatása során, az egykori Szakal-porta épületegyüttesében (lakóház, nyári konyha, pinceház, gazdasági melléképületek, kert) a régi népi életmóddal és használati tárgyakkal, a helyi szokásokkal és hagyományokkal, a paraszti gazdálkodás színtereivel és eszközeivel, valamint a helyi kézműves- és kisipar maradványait, ill. a környék nagy barlangjait bemutató kiállítással ismerkedhetnek a részvevők. Ezzel párhuzamosan a Nyitott Színben helyi gasztronómiai bemutató, a település lovas kocsival való bejárása, felfedező kvízjátékok, természetismereti játék, egy élő falusi parasztporta megismerése és lábáztatás a Jósva-patakban szerepelnek a kínálatban.

6. Programzárás, hazautazás – létszámtól és korosztálytól függően 16.00 és 18.00 között

Különjárat esetén az autóbusz a Művelődési Ház előtti parkolóban várja az osztályt, menetrendszerinti közlekedésnél felszállás a Jósvafő-Aggtelek vasútállomásra közlekedő autóbuszra, majd átszállás a Miskolc felé közlekedő személyvonatra.

Az ajánlott teljes napi program részvételi díja:

Diákoknak: 5.700 Ft/fő, mely magában foglalja,

 • a vezetett barlangi- és felszíni túrát,
 • a helyi gasztronómiai (interaktív) bemutatót, mely hagyományos krumplilángos készítésből és kóstolásból áll (minden résztvevő 2 db sparhelten sütött krumplilángost készíthet és fogyaszthat el, ízesítés: házi zsírral és sóval, vagy lekvárral),
 • a lovas kocsizást,
 • a tájház és a református templom belépődíjait,
 • a felfedező kvízjátéko(ka)t és
 • minden egyéb járulékos költséget.

Megjegyzés: osztályonként két fő pedagógusnak díjmentességet biztosítunk!

Tisztelt Osztályfőnökök, Pedagógusok! Kedves Kollégák!

Amennyiben az egy napos osztálykirándulásra szóló ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket, a részletek pontosítása és a megfelelő időpont egyeztetése érdekében kérjük éljenek az előzetes on-line ajánlatkérés lehetőségével.

Az ajánlatkérésekre rövid időn belül e-levélben válaszolunk, majd ennek ismeretében tudják foglalási szándékukat megerősíteni.

Ezt követően a felek számára kölcsönös garanciát jelentő előleg küldésével (1.000 Ft/fő) és annak visszaigazolásával folytatódik a programra való felkészülés. Ez egyrészt a diákok helyszínre és programra való iskolai felkészítéséből, másrészt az osztályfőnökök által adott információk alapján a helyi munkatársak felkészüléséből áll.

Mindezek alapján az ajánlott egy napos osztálykirándulás – figyelembe véve az életkori sajátosságokat és kihasználva a jósvafői helyszín nyújtotta adottságokat és sajátosságokat – a diákok számára nagyszerű lehetőséget kínál a közvetlen élmény- és tapasztalatszerzésen alapuló, gyakorlatias tevékenykedtetés közbeni megismerésre, ami „belsővé válva” alapvetően megváltoztathatja, ill. pozitív irányba befolyásolhatja a programon résztvevő és azt feldolgozó gyerekek környezeti gondolkodását és kultúráját.

Szeretettel várjuk Önöket Jósvafőn!

On-line ajánlatkérés

Időpont egyeztetés és további információ:

Berecz Béla, tel.: 30/3311-722
E-mail: josva.eib@gmail.com

Szeretettel várjuk Önöket Jósvafőn!

On-line ajánlatkérés